FORUM INSOMNIA
zabawa imprezy problemy przemyślenia seks

∑ temat został odczytany 80108 razy ¬


ZAREJESTRUJ SIĘ I ZALOGUJ NA FORUM, TO NIC NIE KOSZTUJE!
PO ZALOGOWANIU BĘDZIESZ MÓGŁ ZOBACZYĆ WYPOWIEDZI SPECJALISTÓW I WYŁĄCZYĆ REKLAMY

 
ROZRYWKA | Języki Obce
ANGIELSKI - powtórka do matury ;-) 
[powiadom znajomego]    
Autor "ANGIELSKI - powtórka do matury ;-)"   
 
DISKOPOLO
 Wysłana - 9 kwiecień 2006 23:53        | zgłoś naruszenie regulaminu

Sprawdź swoje BMI

W związku z tym, że sama tkwię właśnie w ferworze powrótek do matury, postanowiłam się podzielić moimi materiałami, może komuś nie przydadza

pochodzą z róznych źródeł, głównie z repetyrium Oxford.

część I : SZKOŁA


give
a test
extra lessons
marks
a presentation
homework
exercises

make
a presentation
mistakes
notes
progress

do
a test
your best
homework
exercises
an exam

get
into university
marks
a school report

take
a test
an exam [take an exam - zdawać egzamin, pass an exam - zdać egzamin, fail an exam - oblać]
extra lessons
a break
notes


teacher should be: proffessional, creative, motivating, patient, fair
students schould be: hard-working, punctual, ambitious, co-operative, motivated

słówka:
-------------TYPES OF SCHOOL----------------

boarding * - z internatem
co-educational (co-ed) - koedukacyjna
college - szkoła pomaturalna
comprehensive - ogólnokształcąca
grammar * - ogólnokształcąca (z tradycjami, egzamin wstępny)
primary/elementary(American Eglish) - podstawowa
private - prywatna
secondary/high(AE) - średnia
single-sex - męska/żeńska
state/public (AE) - państwowa
university - uniwersytet/szkoła wyższa
vocational/technical (college) * - zawodowa

-------------PEOPLE IN SCHOOL----------------

classmate/schoolmate - kolega z klasy/szkoły
deputy head/assistant principal(AE) - z-ca dyrektora
examiner - egzaminator
head teacher/principal (AE) - dyrektor
home-room teacher - wychowawca
lecturer * - wykładowca
pupil/student - uczeń
teaching staff - grono nauczycielskie
personal tutor * - nauczyciel prywatny

-------------THE SCHOOL BUILDING----------------
blackboard - tablica
board pen, board rubber - pisak, gąbka do tablicy
canteen - stołówka
chalk - kreda
classroom - klasa
gym - sala gimnastyczna
hall - korytarz
library - biblioteka
locker - szafka
playground - boisko
staff room - pokój nauczycielski

-------------FINISHING SCHOOL----------------

abscence/attendence - nieobecność/obecność
attend school - uczęszczać do szkoły
be excluded - być zawieszonym
be expelled from school - być usuniętym
drop out from school - przestać chodzić do szkoły
expulsion - usunięcie ucznia ze szkoły
get/obtain - uzyskać
->a certificate - świadectwo
->a degree - stopień
->a diploma - dyplom
get into university - dostać się na uczelnię
graduate - absolwent uniwersytetu
to graduate from a university - skończyć uniwersytet
play truant - wagarować
truancy - wagary
register- dziennik
school leaver - absolwent
skip classes - opuszczać zajęcia

-------------EXAMINATIONS----------------

assessment *- ocenianie
cheat in an exam - oszukiwać, ściągać na egzaminie
to/take/sit an exam - przystępować do egzaminu
do well/badly in an exam - zdać dobrze/źle
entrance test - egzamin wstępny
mock exam - egzamin próbny
school-leaving exam - egzamin końcowy
exam paper - arkusz
exam result come out - wyniki egzaminu są ogłoszone
revise for - powtarzać do

-------------SCHOOL SUBJECTS----------------

Art - plastyka
Bussines Studies - przedsiębiorczość
Computer Studies/IT - informatyka
foreign language - języki obce : Polish, English, French, Spanish, Russian...
Geography - geografia
Humanities (History)- przedmioty humanistyczne
Sciences (Biology, Chemistry, Physics)- przedmioty przyrodnicze
Maths - matematyka
Music - muzyka
Physical Education (PE) - w.f.
Religious Education - religia
compulsory *- obowiazkowy
curriculum *- program nauczania
extra curriculum *- zajęcia pozaszkolne
optional *- do wyboru

* - poziom rozszerzony


Ciąg dalszy (może) nastąpi..______________________________
 
tera mie to wali bo jestem na fali

 
Tessu
DZIADEK
 Wysłana - 9 kwiecień 2006 23:56      [zgłoszenie naruszenia]

DISCOPOLO jest jeszcze w liceum<wow>
_______________________________
 
Kiss French, Wear Italian, Drive German

 
Niuńka00
 Wysłana - 13 kwiecień 2006 11:57      [zgłoszenie naruszenia]

Dziekujemy za podzielenie się z nami swoją wiedzą. Sog:) Mi się przyda bo także w tym roku matura
_______________________________
 
[http://www.insomnia.pl/temat190618/] mój kiciuś :)
Maturka zdana :D

 
DISKOPOLO
 Wysłana - 13 kwiecień 2006 14:24      [zgłoszenie naruszenia]


Dluższa wypowiedź pisemna:
1. Rozprawka
2. Opis
3. Recenzja
4. Opowiadanie
5. Raport


-------Rozprawka - For or against essay-------

kompozycja

1. Introduction - ogólne wprowadzenie do tematu, rozważenie dwóch stron sporu
2. Arguments FOR
3. Arguments AGAINST
4. Conclusion - moje zdanie

słownictwo -> Firstly, secondly, thirdly
spojność paragrafów -> moreover, furthermore, what's more, in addiction to.., besides
przejście do następnego paragrafu: however, on the other hand
podsumowanie:
I THINK
---------> To sum up
---------> In my opinion
---------> as for me
---------> as far as I'm concerned
---------> I believe
---------> I reckon


-------Opowiadanie-------

wstęp, rozwinięcie, zakończenie
once upon a time - dawno, dawno temu

-------Recenzja-------

wstęp: określamy okoliczności
tytuł, kiedy, z kim byliśmy <-- FILM
tytuł, autor, kiedy czytaliśmy, <-- KSIĄŻKA
kto grał i kiedy <-- KONCERT

Kompozycja:
1. Background information (co opisujemy)
2. Main point of the plot (treść)
3. Comments (opinie)
4. Recommendation (warto zobaczyć, przeczytać, posłuchać)


-------Opis-------

dwa rodzajce opisu : osoby oraz miejsca

Plan opisu miejsca:
1. Introduction (powody, dla ktorego wybrales to miejsce)
2. Main Infromations (lokalizacja, opis ogólny)
3. Details (cechy szczególne, wydarzenia związane z tym miejscem)
4. Ending (odczucia i myśli dot. tego miejsca)

przykładowe słownictwo:
The place/room/city which I like best is... Miejsce, które lubię najbardziej to
The place is famous for... miejsce jest znane jest z
The place is special for a number of reasons. One of them... miejsce jest wyjątkowe z wielu powodów. Jednym z nich jest
To the left/right there is... z lewej/prawej strony (miejsca) jest
The house is set among (oak trees)... dom jest umiejscowiony jest pośród (dębów)
It is situated... Jest usytuowane, położone

Plan opisu osoby:
1. Introduction (kim jest, jak się poznaliście)
2. Look (wygląd: wzrost, budowa ciała, twarz, włosy, sposób ubierania się itp)
3. Mentality (cechy charakteru+przykłady zachowań)
4. Ending (odczucia dot. tej osoby)

he is in her early/late twenties... - ma dwadzieścia kilka lat/jest około trzydziestki
he looks about forty - wygląda na około 40
his hair is long and curly - jego włosy są długie i kręcone
he is slim/well built - jest szczupły/dobrze zbudowany
she has a fair/dark complexion - ma jasną/ciemną cerę
she always behaves in a very friendly/polite manner - zawsze zachowuje się przyjaźnie/w uprzejmy sposób
_______________________________
 
tera mie to wali bo jestem na fali

 
Kuba_PL
 Wysłana - 13 kwiecień 2006 15:51      [zgłoszenie naruszenia]

Rozpoczynanie rozmowy

Excuse me. Can I tell / ask you something?-Przepraszam. Czy mogę ci coś powiedzieć / o coś cię zapytać?
Can I talk to you for a moment?-Czy mogę z tobą chwikę porozmawiać?
Can I have a word?-Czy możemy zamienić słowo?
Uzyskiwanie informacji-
Excuse me. How do I get to ... ?-Przepraszam, jak dostać się do ... ?
Is there a (post office) near here?-Czy gdzieś w pobliżu jest (poczta)?
Could you tell me the way to ... ?-Czy możesz wskazać mi drogę do ... ?
I'd like to know ... Please.-Chciał-bym/abym dowiedzieć się ...
Do you know (where the bus stop is)?-Czy wiesz (gdzie jest przystanek autobusowy)?
And there is one more thing I'd like to know.-Chciał-bym/abym dowiedzieć się jeszcze jednego.
And you wouldn't know ... , would you?-Nie orientujesz się ... ?


Udzielanie wskazówek

Go straight ahead.-Idź prosto.
Turn left / right.-Skręć w lewo / w prawo.
Take the first / second turning on your right / left.-Skręć w pierwszą / drugą przecznicę w prawo / w lewo.
Go past (the church).-Przejdź koło (kościoła).
Keep going until you get to ...-Idź aż dojdziesz do ...
Go along (Green Street) as far as the traffic lights. Then ...-Idź (Green Street) aż do świateł. Następnie ...
You need to ...-Musisz ...


Przepraszanie

(I'm sorry) for (sth / doing sth).-Przepraszam za ...
I'm really sorry.-Bardzo przepraszam.
I'm awfully sorry.-(potocznie) Strasznie mi przykro.
I apologise.-(formalnie) Proszę mi wybaczyć.


Robienie zakupów

I'm looking for ...-Szukam ...
I'd like a CD ...-Poproszę płytę kompaktową ...
I take size 12 (40).-Noszę rozmiar 12 (40).
Do you have anything in (red)?-Czy ma pan/i coś w kolorze (czerwonym)?
Excuse me, where are the changing / fitting rooms?-Przepraszam, gdzie są przymierzalnie?
How much will that be?-Ile to razem wynosi?
Does it suit me?-Czy to mi pasuje?
It doesn't fit very well.-To nie bardzo pasuje na mnie.
I'll take this one.-Wezmę to.


Reklamowanie

I bought it here yesterday / last Friday.-Kupił-em/am to tutaj wczoraj / w seszły piątek.
I'm afraid it's too big / tight / dark.-Obawiam się, że to jest za duże / obcisłe / ciemne.
It has shrunk in the wash.-Zbiegł / zbiegła się w praniu.
There is a stain on the collar / sleeve.-Na kołnierzyku / rękawie jest plama.
Could I exchange it for ... ?-Czy mógłbym / mogłabym wymienić to na ... ?
Could I have a refund?-Czy mógłbym / mogłabym prosić o zwrot pieniędzy / kosztów?
I'd rather have my money back.-Wolał-bym/abym zwrot pieniędzy / kosztów.


Opis ilustracji

In the picture I can see-Na obrazku widzę
The picture shows -Obrazek przedstawia
They look (tired).-Wyglądają na (zmęczonych).
She seems / appears to be (happy).-Wydaje się być (wesoła).
On the right / left there is -Z prawej / lewej strony znajduje się
At the top / bottom there are -Na górze / na dole są
In the top right-hand corner there seems to be -W prawym górnym rogu jest chyba
In the foreground / background -Na pierwszym planie / W tle


Opis danych statystycznych

Most -Większość
The vast mojority of -Znakomita większość ...
Nearly half / all (of the respondents) -Prawie połowa / wszyscy (z tych, którzy odpowiedzieli)
Less than half of -Mniej niż połowa
Nearly a third of -Prawie jedna trzecia ...
A quarter of ...-Jenda czwarta ...
Hardly any -Rzadko kto


Opis przedmiotów

It's something that (covers the window). You can (pull it).-Jest to rzecz, która (zakrywa okno). Możesz (pociągnąć ją).
It's a kind of (bed) that you can (sit on when you want to watch TV)-Jest to coś w rodzaju (łózka), na którym możesz (siedzieć, kiedy chcesz oglądać telewizję).
(It's a box) made of (wood) where (somebody keeps )-(Jest to pudełko) wykonane z (drewna), w którym (trzyma się ).


Wymienianie w kolejności

To start with -Zacznę od
First of all / In the first place -Przede wszystkim
Secondly, -Po drugie
Another thing is that, -Inną sprawą jest to, że
On the other hand, -Z drugiej strony
The main reason is -Głównym powodem jest
Another reason is -Inny powód to
Well, the thing is that -Cóż, chodzi o to, że
It's also true that -Prawdą jest również to, że
And on top of that -A na dodatek
And finally -I w końcu


Wyrażanie uczuć

I felt great / fantastic/ OK / all right.-Czuł-em/am się świetnie / fantastycznie / dobrze / w porządku.
I felt awful / terrible / tired.-Czuł-em/am się strasznie / okropnie / zmęczon-y/a.
I'm a bit down / upset / worried. / I'm not very happy.-Jestem trochę załamany/a / zdenerwowan-y/a / zmartwion-y/a


Wyrażanie przypuszczenia

(I guess) they might / could be (brother and sister).-Chyba są (rodzeństwem).
It must be (some kind of a machine).-To musi być (jakaś maszyna).
She is probably (more than 17).-Ona pewnie ma (więcej niż 17 lat).
She can't be (on holiday).-Na pewno nie jest (na wakacjach).
She could be or -Ona być może jest lub
He looks as if -On wygląda jakby
It looks like (they're friends).-Wygląda jakby (byli przyjaciółmi).
They seem to be in love.-Wydają się być zakochani.


Zastanawianie się

Let me see, -Niech zobaczę
Well, let me think, -Cóż, niech pomyślę
Um, let me think about that for a moment-Hmm. Niech się zastanowię nad tym przez chwilę
I'll have to think about it.-Będę musiał/a się nad tym zastanowić.
How shall / can I put it?-Jakby to ująć?


Podawanie przykładów

For example, / For instance, -Na przykład
To give you an idea, -Aby dać pewne pojęcie
One example of this is ...-Jednym przykładem może być
Look at the case of -Proszę spojrzeć na przypadek


Podsumowanie

So what it comes down to is -A więc sprowadza się to do
The point I'm trying to make is -Chodzi mi o to
Let me just recap what's been said so far.-Niech zreasumuję, co zostało powiedziane do tej pory.
In short -Krótko mówiąc,
In other words -Innymi słowy
To sum up -Podsumowując,


Wyrażanie opinii

I think it's OK to (do sth).-Myślę, że dobrze będzie
I don't see any problem with (doing) -Nie widzę żadnego problemu w
It seems to me that -Wydaje mi się, że
I don't think it's right to (do).-Nię sądze, że to w porządku, aby
On one hand but on the other hand -Z jednej strony ale z drugiej strony
I don't really have any strong opinions about -Właściwie nie mam jednoznacznej opinii na temat


Zgadzanie się ze zdaniem rozmówcy

Yes, I agree.-Tak, zgadzam się.
I know.-Wiem.
Right. / That's right. / You're right.-Zgadza się. / Masz rację.
Absolutely.-(potocznie) Absolutnie.
Exactly!-(potocznie) Dokładnie.
I suppose so.-Tak przypuszczam.


Niezgadzanie się ze zdaniem rozmócy

Yes / True, but -Tak/ To prawda, ale
I'm afraid I can't agree with you.-(formalnie) Obawiam się, że nie mogę się z tobą / panem / panią zgodzić.
I take / see your point, but -Rozumiem, co masz na myśli, ale
I see what you mean, but -Wiem, o co ci chodzi, ale
I'm not sure about that.-Nie jestem tego pewn-y/a.
I agree to some extent, but -(formalnie) Zgadzam się w pewnym stopniu, ale
There might be some truth in that, but -Może być w tym trochę prawdy, ale
I can't agree / go along with that.-Nie mogę się z tym zgodzić.
I disagree.-Nie zgadzam się.
With all due respect but -(formalnie) Z całym szacunkiem, ale
You must be joking!-(potocznie) Chyba żartujesz!


Prośby

Can / Could you ?-Czy mógłbyś / mogłabyś ?
Will you ?-Czy możesz ?
*Would you mind (doing sth)?-Czy nie miał-byś/abyś nic przeciwko ?
Do you think you could ?-Czy myślisz, że mógłbyś / mogłabyś ?
Do you think you could possibly ?-(formalnie) Czy myślisz / myśli pan/i, że byłoby możliwe, abyś / aby pan / pani ?


Udzielanie odpowiedzi na prośby

OK. / All right.-Dobrze.
Yes, sure.-Tak, pewnie.
Certainly.-Oczywiście.
*Not at all.-Nie, oczywiście, że nie.
Sorry, but ...-Przykro mi, ale ...
I can't really ...-Naprawdę nie mogę ...
I'm afraid I can't ...-(formalnie) Obawiam się, że nie mogę ...


Zapraszanie

Are you doing anything on ... ?-Czy jesteś zajęt-y/a w ... ?
Would you like to (do sth)?-Czy chciał-byś/abyś ... ?
Do you fancy (sth / doing sth)?-Czy masz ochotę na ... ?
Why don't we (do sth)?-A może byśmy ... ?
Let's (do sth).-Zróbmy (coś).
How / What about (doing sth)?-A co powiesz na to, abyśmy ... ?
I was wondering if you'd like to (do sth).-(formalnie) Zastanawiał-em/am się, czy zechciał-byś/abyś / zechciał-by/aby pan/i ...


Przyjmowanie zaproszenia

Yes. I'd love to.-Tak, bardzo bym chciał/a.
Sure, why not?-Pewnie, czemu nie?
Sounds good to me.-Brzmi nieźle.
Yes, that would be great.-Tak, byłoby świetnie.
Yes, I think that's a good idea.-Tak, myślę, że to dobry pomysł.
Yes, that's probably the best option.-Tak, to chyba najlepsze rozwiązanie.


Odrzucanie zaproszenia

Sorry, but I can't. I'm busy on ...-Przykro mi, ale nie mogę. Jestem zajęt-y/a w ...
I'm afraid I can't.-Obawiam się, że nie mogę.
Sorry, but I've got to (do sth).-Przepraszam, ale muszę ...
That's a good idea, but ...-Dobry pomysł, ale ...
I'd love to, but ...-Bardzo bym chciał/a, ale ...
Well. I'd rather (do).-Cóż, wolał-bym/abym ...
Yes, but don't you think it would be better to (do)?-Tak, ale nie sądzisz, że lepiej byłoby ... ?


Proponowanie

Would you like (a cola)?-Czy chcesz (colę)?
How about (a cola)?-A co powiesz na (colę)?
Fancy (a drink)?-Masz ochotę (napić się czegoś)?
I'll do it for you.-Zrobię to dla ciebie.
Shall I help you to (do sth)?-Czy mam ci pomóc ... ?


Przyjmowanie propozycji

Yes, please. / Thanks.-Tak, poproszę. / Dziękuję.
Thank you very much. That's very kind of you.-(formalnie) Dziękuję bardzo. To bardzo miłe z twojej / pana / pani strony.
That would be lovely, thank you.-Byłoby świetnie, dziękuję.


Pytanie o pozwolenie

Could I ... ?-Czy mógłbym / mogłabym ... ?
Is it OK / all right if I ... ?-Czy będzie w porządku, jeśli ... ?
*Do you mind if I (do sth)?-Czy będziesz mieć coś przeciwko temu, jeśli ... ?
*Would you mind if I (did sth)?-Czy miał-byś/abyś coś przeciwko temu, gdybym ... ?
Would it be OK if I (did sth)?-Czy byłoby w porządku, gdybym ... ?


Udzielanie pozwolenia

Yes, of course.-Tak, oczywiście.
Yes, sure.-Tak, pewnie.
Yes, that's fine.-Tak, jasne.
*No, that's fine.-Nie, w porządku.
*No, go ahead.-Nie, w porządku.


Nieudzielanie pozwolenia

Sorry, but ...-Przykro mi, ale ...
I'm afraid that's not possible.-(formalnie) Obawaim się, że nie jest to możliwe.
I'd rather you didn't (if you don't mind).-(formalnie) Wolał-bym/abym, żebyś / żeby pan/i nie robił/a tego (jeśli nie stanowi to problemu).


Pytanie o radę

What do you think I should do?-Jak uważasz, co powinienem / powinnam zrobić?
Do you think I should ... ?-Czy myślisz, że powinienem / powinnam ... ?
Can I ask your opinion about something?-Czy mogę cię poprosić o opinię na pewien temat?


Udzielanie rady

I think you should ...-Myślę, że powinieneś / powinnaś ...
If I were you, I'd (do).-Na twoim miejscu to bym ...
Have you thought about (doing)?-Czy myślał-eś/aś o ... ?
You could ...-Mógłbyś / Mogłabyś ...


Dziękowanie

Thanks a lot. / Many thanks.-Wielkie dzięki.
Thank you very much.-Dziękuję bardzo.
That was / is very kind of you.-(formalnie) To było / jest bardzo miłe z twojej / pana / pani strony.


Odpowiadanie na podziękowanie

No problem. / Don't mention it. / Any time.-Nie ma sprawy.
That's OK.-W porządku.
You're welcome.-Proszę bardzo.
It's a pleasure. / My pleasure.-Cała przyjemność po mojej stronie.


Prośba o powtórzenie

Pardon?-Słucham?
Sorry, I didn't quite catch that.-Przepraszam, nie całkiem to zrozumiał-em/am.
Sorry?-Słucham?
Sorry, I missed that.-Przepraszam, umknęło mi to.
Can you say it / that again, please?-Czy możesz powtórzyć?
Would you mind repeating that please?-(formalnie) Czy mógłbym / mogłabym prosić o powtórzenie.

Zmieniony przez - Kuba_PL w dniu 2006-04-13 20:28:11

 
DISKOPOLO
 Wysłana - 30 kwiecień 2006 12:34      [zgłoszenie naruszenia]

formal letter

The Start

Dear Personnel Director,
Dear Sir or Madam (use if you don't know who you are writing to)
Dear Mr, Mrs, Miss or Ms (use if you know who you are writing to, and have a formal relationship with - VERY IMPORTANT use Ms for women unless asked to use Mrs or Miss)
Dear Frank (use if the person is a close business contact or friend)

The Reference

With reference to your advertisement in the Times, your letter of 23 rd March,
your phone call today,
Thank you for your letter of March 5 th

The Reason for Writing

I am writing to enquire about
apologize for
confirm

Requesting

Could you possibly?
I would be grateful if you could

Agreeing to Requests

I would be delighted to

Giving Bad News

Unfortunately
I am afraid that

Enclosing Documents

I am enclosing
Please find enclosed
Enclosed you will find

Closing Remarks

Thank you for your help
Please contact us again if we can help in any way.
there are any problems.
you have any questions.

Reference to Future Contact

I look forward to ...
hearing from you soon.
meeting you next Tuesday.
seeing you next Thursday.

The Finish

Yours faithfully, (If you don't know the name of the person you're writing to) Yours sincerely, (If you know the name of the person you're writing to) Best wishes,
Best regards, (If the person is a close business contact or friend)

Here is a sample letter using some of these forms:

Ken's Cheese House
34 Chatley Avenue
Seattle, WA 98765
Tel: (206) 456 8967
Fax: (206) 456 6745
Email: kenny@cheese.com

Fred Flintstone
Sales Manager
Cheese Specialists Inc.
456 Rubble Road
Rockville, IL 896756


Dear Mr Flintstone:

With reference to our telephone conversation today, I am writing to confirm your order for: 120 x Cheddar Deluxe Ref. No. 856

The order will be shipped within three days via UPS and should arrive at your store in about 10 days.

Please contact us again if we can help in any way.

Yours sincerely,

Kenneth Beare
Director of Ken's Cheese House

[esl.about.com/cs/onthejobenglish/a/a_basbletter.htm]

Zmieniony przez - DISKOPOLO w dniu 2006-04-30 12:34:31
_______________________________
 
tera mie to wali bo jestem na fali

 
lodzo
 Wysłana - 5 maj 2008 15:03       [zgłoszenie naruszenia]

na podstawowy polecam nauczyć się jakis wstep i zakonczenie do listu formalnego, i miec swoj wlasny idnywidualny do prywatnego. wtedy nie bedziecie sie glowic nad wstepem i zakonczeniem tylko nabazgracie ten co znacie uniwersalny;)

[Powiadom mnie, jeśli ktoś odpowie na ten artykuł.] 
Przegląd tygodnia

ANGIELSKI - powtórka do matury ;-)

Warto przeczytać: Tłumaczenie (pol na niem) | prosze o sprawdzenie zadania z ang | Niemiecki,kilka zdan | Business English Certificates (BEC) ksiązki, cwiczenia itd | prosze o pomoc z jezyka angielskiego | Reims (la cathedrale) | do sprawdzenia xD | [ang] krotki tekst do sprawdzenia:) prosze:) | [ANG} watpliwosc zdania........ | prosem o sprawdzenie bardzo wazne | ang prosze o sprawdzenie | [niem][rus] Tłumaczenie z niemieckiego na rosyjski. | [ ang] Rozprawka, może być? Proszę o sprawdzenie | Język niemiecki - przetłumaczenie zdań. | wymarzone wakacje (angielski) | plizzzz niech ktos sprawdzi mi list ;))) plizz | Sławomir mindak | gang mutantów | polska mafia | dziadek sex | wagner agnieszka | film trwa z 40 min | film trwa z 40 min conajmniej | list po niemiecku do kolegi o zmianie miejsca zamieszkania | macocha | motyw kobiety w literaturze i sztuce | harrington | dda | metka | shaza | Słoneczny brzeg | ghb | pornografia | ewt | Biznes

 
Polecamy: KSW | Motywatory | Spalacz tluszczu

wersja lo-fi


Copyright 2000 - 2019 SFD S.A.
 
Powered by Pazdan ForKat 4.0